CV

Alexander Bäckman (f. 1993, Stockholm, Sverige) är en bildkonstnär som huvudsakligen arbetar med måleri. Hans konstpraktik fokuserar på konstruktion/dekonstruktion av identitet genom en visuell eklekticism. Han använder olika målarsätt och stilar i sig som ett reflexivt medium för ämnet. Under sina år på Konstfack har han undersökt vad som kan definieras som det vardagliga och trista med hjälp av en dämpad färgpalett, målat stillbilder från olika tv-program, filmer och stilleben av vanliga föremål som finns i hans närhet. Genom att undersöka flödet mellan innehåll och sammanhang, målare och betraktare, subjekt och objekt, närmar han sig mediet som något som bara kan eftersträvas ironiskt, genom en hållning av slarv, brådska och ignorans. Ett pråligt förnekande av skicklighet. Ett motsägelsefullt förhållande som manifesterar sig genom en vördnad för mediet och praktiken.Utbildning

2019 – 2022 Kandidat, Konstfack, Fri Konst, Stockholm

2018 - 2019  Pernbys Målarskola, Stockholm

2014 - 2016  Idun Lovén Konstskola, StockholmSoloutställningar

2021  Commonplace: Konstfack, Stockholm

2019 Pernbys Målarskola, Stockholm

2016 Akrasia: Idun Lovén, StockholmGrupputställningar

2023 Stuff it!, Bonniers Konsthall, Stockholm

2023 Naturvårdsverket, Stockholm

2023 charōn, Best Before Collective, Stadsgårdsterminalen Stockholm

2023 Favorite Place, Crum Heaven, Stockholm

2022 De Ungas Konstförening: Brillo Pizza Odenplan, Stockholm

2022 Vårutställning: Konstfack, Stockholm

2021  In(-)Site: Kummelholmen, Stockholm

2021 Focus Cinema: Galleri Konstfack, Stockholm

2020  Kandidat 2 årsutställning: Konstfack, Stockholm

2020  Närläsning Lars Tunbjörk: CFF, Stockholm

2019 WIP/RIP: Konstfack, Stockholm

2019  Nya studenter-utställningen: Konstfack, StockholmÖvrigt

2023 Curator, “Reflections”: Best Before Collective, Östermalmstorgs Tunnelbana

2023- Styrelsemedlem, Konstförening 7:3, Stockholm

2022- Styrelsemedlem, Best Before Collective, Stockholm

2022-2023 Konstnärsassistent till Leo Park